Donaties voor 16 aug 2007

Donatiegelden uitgegeven in de periode vóór 16 augustus 2007: 19.560 euro

Het betreft de periode vanaf 2001 tot de oprichting van de stichting in 2007. Fantastisch om te ontdekken dat we met z’n allen in die zes jaar toch ruim 19.560 euro hebben kunnen besteden, zoals:

Tafeltennisvereniging, 475 euro :
We kochten een nieuwe tafel en zorgden voor vervoer naar Sovata.

Gewichtheffers, 400 euro :
We kochten 10 paar speciale schoenen.

Sporthal, 750 euro :
We zorgden voor nieuwe verwarmingsapparatuur, die ze zelf installeren en opbouwen. Ook werden diverse kapotte ramen vernieuwd.

Sporthal, 100 euro :
Aangezien er nog geen pleister in het gebouw was, zorgden we voor een complete en uitgebreide Eerste Hulp koffer.

Verpleegster armenwijk iliesi, 100 euro :
We kochten een complete verbandkist met alles er op en er aan, inclusief thermometers en bloeddrukmeter.

Onderzoekstafel huisarts, 945 euro :
We zorgden voor een vrij instelbare onderzoekstafel met overtrekken.

Speeltoestellen kinderhuis, 2.000 euro :
Nieuwe houten speeltoestellen bij het kinderhuis St. Josif voor meer buitenspelen.

Sarateni Hostad Huisje bouwen, 2.000 euro :
Voor een gezin met twee kleine kinderen, die we vonden onder het plastic in het bos, bouwden we met tweedehands materiaal een echt stenen huisje met een dakpannen dak.

Sarateni Hostad Cementen vloer, 400 euro :
In verband met de hygiëne en het schoonhouden lieten we een goede cementvloer in het huisje storten.

Sarateni Hostad Kook- en stookgelegenheid, 300 euro :
Ter afronding van dit project lieten we nog een goede kook- en stook- gelegenheid neerzetten, omdat de oude levens- en brandgevaarlijk was.

Nieuwe bril, 150 euro :
We zorgden voor Toma, na 20 jaar, voor een ogentest en een nieuwe bril.

Nieuwe beenprothese, 250 euro :
Voor een jonge moeder, die met een treinongeluk een been had verloren en na 10 jaar niet meer kon lopen op de oude beenprothese, hielpen we haar met deze 250 euro haar eigen bijdrage te betalen.
Door dit nieuwe been is zij weer in staat om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zij heeft weer een baan.

Ziekenhuisopname, 200 euro :
Voor een kankerpatiënte die we ontredderd op straat tegen kwamen.

Voedselpakketten, 1.100 euro :
Sinds de winter van 2006 geven we 55 gezinnen met voedselbonnen ter waarde van 20 euro een kans om te blijven eten.

Woordenboeken, 980 euro :
Voor de schoolgaande kinderen van het kinderhuis St. Josif werden woordenboeken Engels/Roemeens en Engels/Hongaars gekocht.

Tandtechniekpraktijk, 1.745 euro :
Vanuit Nederland werd diverse gerenoveerde apparatuur, zoals een keramiekoven en ander tandtechniekmateriaal, naar Sovata gebracht.

Familie op de Capeti, 200 euro :
We zorgden voor een nieuw dak op het huisje en kochten twee goede zagen, aangezien de man bosarbeider is en nauwelijks goede zagen bezat.

Gezinshulp aan diverse gezinnen, 5.250 euro :
Zes jaar lang gaven we financiële steun, contant en via de bank. Daarmee zorgden we voor een beetje hoop en maakten we het leven voor de allerarmste gezinnen een beetje dragelijk. Dit geld werd veelal besteed aan voedsel, scholing van de kinderen, winterhout en rekeningen van het elektrisch. Dat laatste is ook heel erg duur voor de mensen daar.

Voedselpakketten, 840 euro :
De laatste drie jaar lieten we in november, net voor de lange, koude winter, 8 voedselpakketten à 35 euro brengen bij de allerarmste gezinnen.

Vitaminepillen, 1.205 euro :
Sinds de winter van 2006 zorgen we via de huisarts voor verdeling van vitaminepillen.

Huisverbetering op Iliesi, 170 euro :
Voor een gezin werd het dak vernieuwd voor de winter.