Brandweerpakken voor de kinderen van de Sarateni school

De burgemeester van Sarateni had SOS gevraagd of het mogelijk was om voor de brandweermannen (tweedehands) brandweerkleding te regelen. De brandweer ter plaatse heeft geen officiële en veilige brandweerkleding en ze zouden dat eigenlijk wel moeten hebben. Natuurlijk gingen wij … Meer >>

Gebitshulp

Hulp voor het verbeteren van het gebit door ondersteuning van een tandtechnische praktijk, het verstrekken van boven – en/of ondergebit en tandartsbehandelingen. Voor een goede gezondheid is het van belang dat er goed gegeten en gekauwd wordt en dat kan … Meer >>

Gezinshulp

Gezinshulp biedt verlichting in situaties waarin het bestaan van één of meerdere personen in het gezin in het gedrang komt of dreigt te komen. Te denken valt aan pasgeborenen, jonge moeders, kansarme mensen en hulpbehoevenden. De hulp bestaat uit babypakketten, … Meer >>

Gezondheidshulp

Hulp voor het verbeteren van de gezondheid door het verstrekken van vitaminepillen, medicatie en medische hulpmiddelen als protheses, rollators, rolstoelen, krukken, looprekken, muurbeugels etc. Incontinentiematerialen zijn altijd nodig. Ondersteuning vindt plaats zowel aan de betrokkene zelf als indirect via de … Meer >>

Groentekas Sint Josif

In het kinderhuis Sint Josif in Sovata leven 150 kinderen met hun begeleiders en de leiding van het kinderhuis. Voor hen wordt in de centrale keuken voedsel bereid en daarvoor zijn de nodige levensmiddelen nodig. Men heeft door het houden … Meer >>

Groentezaden

Voeding is een groot probleem en wordt waar mogelijk aangepakt door het verstrekken van groentezaden. Zowel in Sovata als in Sarateni zijn mensen met een agrarische achtergrond en zij maken graag gebruik van goede zaden om zelf groente te verbouwen … Meer >>

Hygiëne

Hulp voor het verbeteren van de persoonlijke hygiëne door algemene voorlichting op scholen. Door actieve ondersteuning met een toilettas, voorzien van zeep, tandenborstel en tandpasta, kam, nagelknipper, nagelborstel en handdoek, is het mogelijk de leerlingen van de lagere school en … Meer >>

Kinderhuis St. Josif

Ondersteuning van het Kinderhuis Sint Josif met kleding, schoeisel, hygiënische producten, speelgoed, fietsen en voorzieningen. In dit kinderhuis zijn nu 158 kinderen en een tiental begeleiders. Een begeleider heeft 8 tot 10 kinderen, van 5 tot 12 jaar, onder zijn … Meer >>

Naschoolse opvang

Ondersteuning van de naschoolse opvang voor kinderen van de lagere – en middelbare school. De lagere school is van 8 – 12 uur geopend en daarna moeten veel kinderen nog hun huiswerk doen. In de naschoolse opvang krijgen zij een … Meer >>