1, 2, 3, 4 kleine fietsjes en 1, 2, 3, 4 grote fietsen

Wéér worden wij verrast met een rij prachtige tweewielers die door Kees prachtig zijn opgeknapt en opgepoetst.
En wat staan de fietsen weer mooi te glimmen !!!

Het iedere keer weer krijgen van deze schitterend opgeknapte fietsen is natuurlijk geweldig voor de mensen in Sovata.
De volwassenen kunnen nu morgens vroeg op de fiets naar hun werk in plaats van 1 tot 2 uur naar hun werk te moeten lopen over slechte paden en wegen. Na 12 uur gewerkt te hebben is het vaak al donker als deze mensen naar huis kunnen en wéér 1 tot 2 uur zouden moeten lopen.

De kinderen staan vaak al te dansen als zij zien dat wij voor hen een step, driewieler of fietsje meegenomen hebben. De kinderen die in de hoger gelegen gebieden wonen, moeten heel veel lopen om op school te komen. Voor die kleine beentjes is fijn als zij dat stuk op een step of fietsje kunnen doen.

Alle grote en kleine fietsen worden goed en stevig verpakt in speciale fietsdozen. Er kunnen dus tijdens het transport geen beschadigingen plaatsvinden.

Ontzettend bedankt Kees, de fietsen zijn van onschatbare waarden.