Bekijk het Reisverslag Sovata Oktober 2016

Beste mensen,

Hele lage temperaturen en nat weer waren deze keer de ingrediënten van een succesvolle reis naar Sovata en Sarateni. Niet alleen hebben wij de mensen gelukkig kunnen maken met hun persoonlijke pakketten, voedselbonnen, voedselpakketten en de materialen die zij nodig hebben, ook is er hoop gebracht. Hoop op een betere en mooie toekomst.

Onze prachtige sponsors zoals Neele-Vat Logistics, die wéér heeft gezorgd dat het enorme transport op de plaats van bestemming is gekomen, en Bergschenhoek Groep BV, die heeft gezorgd voor het vervoer van de vrijwilligers naar Sovata, het drukken van het prachtige reisverslag en de ontelbare rollen plakband, willen wij heel hartelijk bedanken.

Dankzij onze geweldige particuliere sponsors hebben wij ongelooflijk veel persoonlijke gezinsdozen kunnen maken, hebben wij vele dozen kinderkleding en kinderschoenen naar de scholen en crèches kunnen brengen en zijn gezinnen verwend met een matras, kinderwagen, rollator, krukken of andere materialen. Wij zijn u meer dan dankbaar en willen u graag via deze weg heel hartelijk bedanken voor uw donaties in welke vorm dan ook.

Bekijk en lees het nieuwste Reisverslag Oktober 2016 in PDF formaat.

Natuurlijk bedanken wij u, namens de mensen in Sarateni en Sovata, heel hartelijk voor alle hulp, de goederen en andere donaties.

Met vriendelijke groet, Yvonne Willebrands