Bestuur SOS bestaat nu uit vijf leden

In de loop der jaren zijn de activiteiten van SOS aardig in omvang toegenomen. Om die activiteiten in goede banen te blijven leiden heeft het drie koppige bestuur in 2013 besloten om het aantal bestuursleden uit te breiden naar vijf leden. Na een wijziging van de statuten door ons notariskantoor Groenveld en van Houdt is dit ook formeel mogelijk geworden.

Naast de drie leden van het eerste uur, Yvonne Willebrands – Coby Teuben – Danny Kleefkens, zijn Anneke Westerhoff en José Meinen erbij gekomen. Dat maakt het mogelijk om de taken beter te verdelen: José, met jaren ervaring in het boekhouden, heeft de functie van penningmeester overgenomen van Danny.

Danny neemt de functie van secretaris over van Yvonne, die tot nog toe een dubbele functie had. Anneke heeft de functie van Vicevoorzitter op zich genomen en samen met Coby zet dit bestuur zich vol overgave in voor het realiseren van een betere toekomst voor de arme mensen in Sovata en Sarateni.

Met de vele enthousiaste vrijwilligers, donateurs en sponsors blijft SOS keihard werken voor de mensen die onze hulp nodig hebben.