EEN FANTASTISCH, MOOI EN PRACHTIG KERSTFEEST IN VLAARDINGEN

Voor zondag 17 december heeft SOS een uitnodiging gekregen van de werkgroep “Aangepaste Diensten” uit Vaardingen om iets over SOS en speciaal over de SOS voedselbonnen te komen vertellen. Natuurlijk hebben wij met beide handen deze leuke uitnodiging aangenomen.

Iedere maand organiseert deze werkgroep een dienst, steeds met een ander thema, voor anders begaafden, hun ouders, familie, vrienden en iedereen die maar komen wil. Een schitterend initiatief.

Om 15.00 uur begon de dienst in een  prachtig versierde kerk, werd er mooie kerstmuziek gespeeld en gezongen en was de sfeer gezellig, warm en spontaan. Wat een plezier om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Er werden mooie Kerstverhalen verteld door mevrouw T, de Bruijn (envoy Leger des Heils) en tussendoor werden bekende kerstliederen gezongen en veel van de aanwezigen mochten met hun muziekinstrumenten meespelen.
De levende Kerststal met Maria en Jozef, een pop als het kindje Jezus en de herders zaten vooraan in de kerk waar iedereen hen goed kon zien.

Op het einde van de dienst mocht Yvonne naar voren komen om iets te vertellen over het uitgeven van de SOS voedselbonnen aan de meest arme mensen in
Sovata in Roemenië. Na een korte uitleg hierover werd SOS een enorme dikke cheque aangeboden met het ongelooflijk grote bedrag van € 900,-.
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen is één jaar lang gespaard door alle deelnemers aan deze bijzonder mooie diensten. Fantastisch !!

Na het beëindigen van de dienst werd er in een eveneens prachtig versierde zaal
een gezellige maaltijd aangeboden met broodjes warme worst en/of kaas en een
heerlijke warme chocolade melk.

Het was een middag uit duizenden en wat hebben wij genoten  !!!

Ontzettend hartelijk dank voor alle liefs en goeds voor SOS.