EEN MOOIE DONATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR

In de afgelopen week mocht Frans weer een prachtige rij opgeknapte fietsen en fietsjes ophalen bij Kees en Corrie in Everdingen.
Alle fietsen zijn en blijven een fantastische en waardevolle donatie voor de mensen in Sovata.
Zeker nu de scholen binnenkort samengaan in één gebouw, is het voor veel ouders van belang dat zij een fiets hebben om de kinderen naar School te brengen.
Vooral voor de mensen die in de buiten wijken wonen is een fiets van onschatbare waarde.
Deze mensen wonen vaak op 1 tot 2 uur lopen van het schoolgebouw en zonder fiets zouden er absoluut minder kinderen naar school gaan. Dat zou heel erg zijn.

Lieve Kees en Corrie, dank je wel voor al deze schitterende fietsen, mede namens de
gezinnen in Sovata.