Een ontzettend gezellige kienmiddag bij KVG in Steyl/Tegelen (Limburg)

Een warm ontvangst, een gezellige ambiance en veel gezellige dames waren de ingrediënten voor een ontzettend gezellige middag in het zuiden van Limburg.
Namens het voltallige bestuur werden Margriet en Yvonne hartelijk welkom geheten in Café Schilling en begon de middag met een kopje koffie, thee of zoals dat gebruikelijk is in het zuiden van Nederland, een glaasje bowl.

Na het welkomstwoord door de voorzitter, Henriette Hanraets-Roijackers werd het woord gegeven aan Yvonne en zorgde Margriet ervoor dat de foto’s van eerdere bezoeken aan Sovata werden getoond. Ademloos werd geluisterd naar de verhalen van Yvonne en sommige van de dames stelden vragen om nog iets meer over een onderwerp aan de weet te komen.

Het werd een fantastische middag met veel interesse in de activiteiten van SOS en aan het einde van de presentatie werd ons een cheque van maar liefst € 400,- overhandigd door Henriette.

Het prachtige gedoneerde bedrag zal aangewend worden voor voedselpakketten en voedselbonnen voor de ouderen in Sovata.

Heel graag willen wij het bestuur en alle dames die deelgenomen hebben aan de kien middag bedanken. In het bijzonder willen wij Henriette Hanraets-Roijackers heel hartelijk bedanken voor de organisatie van deze grandioze middag en de donatie van het schitterende bedrag van € 400,-

Ontzettend hartelijk bedankt namens het hele team van SOS.