ER GAAT WÉÉR EEN TRANSPORT OP WEG NAAR SOVATA

Het COVID-19 heeft geen enkel probleem opgeleverd voor de werkzaamheden binnen SOS. Sterker nog, ondanks de problematiek rondom het COVID-19 kregen wij extra veel goederen binnen, waardoor er in een kortere tijd veel dozen gevuld konden worden.

Op vrijdag 20 augustus zal het najaarstransport geladen worden in het bedrijfsgebouw van onze transporteur NEELE-VAT LOGISTICS BV in ROTTERDAM.

De verwachting is dat het transport op dinsdag 24 augustus of woensdag 25 augustus a.s.
in de middag in Sovata zal arriveren.

Vanuit Nederland wordt alles aangestuurd en onze hulpverleners in Sovata en Sarateni brengen met veel liefde en plezier alle dozen, fietsen en losse pakketten op de plaatsen van bestemming.
Het wegbrengen van alle goederen is zeker niet zonder gevaar. Het coronavirus blijft immers overal op de loer liggen en moet men, zeker bij de families die geen water hebben, goed oppassen om niet besmet te raken.

Vanzelfsprekend hebben wij ervoor gezorgd dat er allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen en dat er voldoende beschermingsmiddelen voor onze hulpverleners voor handen zijn.

Hoe de verdeling en het wegbrengen van alle dozen, fietsen en losse pakketten is verlopen, willen wij u graag laten lezen in het reisverslag dat begin oktober in uw brievenbus zal vallen.

Heel veel dank aan Wico, Monica, Marry 1, Margriet, Monique, Desiree, Cees, Janny, Marline, Joke 1, Joke 2, Marry 2, Rieta, Gonny, Cisca, Antoinette, Jaap, Peter 1, Frans, Margreet, Mieke 2, Jeanette, Adrie, Coby, Amber, Wil, Rien, Loes, Ina, Peter 2 voor hun grote inzet en onaf latende energie.

Natuurlijk ook grote dank aan alle 14 vrijwilligers van onze inzamelpunten in Nederland