Gefelicteerd Miranda en Hans

Hans en Miranda zijn vanaf hun jeugd al vrienden voor het leven en hebben om die reden ook hun beider 50ste verjaardag gevierd in de grote van Kessel Loods in Geldermalsen. Een prachtig en mooi feest met familie, vrienden en kennissen uit de wijde omtrek.

Als cadeau wilden de jarigen graag een enveloppe met inhoud voor het Goede Doel. Onze Coby, die eveneens een uitnodiging had gekregen om de festiviteiten bij te wonen, wist bij binnenkomst niet wat zij zag. Op de grote ton om de enveloppen in te doen stond de naam van het Goede Doel: Stichting Ondersteuning Sovata !!!

Onder de indruk en een traantje van blijdschap weg pinkend, stopte ook Coby haar enveloppe in de ton.

Hans en Miranda hadden eigenlijk geen cadeau wensen, het enige wat zij voor zichzelf gekocht hebben is een paar goede wandelschoenen. De rest van het verjaardag geld van € 1.083,41 is overgemaakt op de bankrekening van SOS.

Natuurlijk willen wij Hans en Miranda ongelooflijk hartelijk bedanken voor het prachtige verjaardagscadeau dat aan SOS is geschonken. Onze grote dank gaat ook uit naar alle familie, vrienden en kennissen die dit mooie bedrag bij elkaar hebben gebracht.

Wij wensen Hans en Miranda heel veel gezonde en fijne jaren toe !!!