Het reisverslag van oktober 2018 is online te lezen!!

Vanaf heden staat het reisverslag van oktober 2018 op onze website en kunt u lezen wat er gerealiseerd is en welke activiteiten er gedaan zijn tijdens deze reis.
Volg deze link naar het Reisverslag Sovata Oktober 2018.

 

Oud-Beijerland, november 2018

Lieve mensen,

Wij konden niet vermoeden dat ook deze reis weer een heel bijzondere en een “anders dan anders” reis zou worden…

Een krappe drie weken voor ons vertrek naar Sovata kregen wij te horen dat er een enorme uitbraak was van Hepatitis A. Dat gaf veel onrust en onduidelijkheid. Het verloop van dit probleem kunt u lezen in het bijgaande reisverslag.

De heenreis naar Sovata ging niet zoals gepland. Op de tweede dag kregen wij in Báránd, in Hongarije, pech met de bus en moesten wij twee dagen in Báránd wachten totdat de bus weer gerepareerd was. Alles is goed afgelopen en het verdere verloop van de reis kunt u eveneens in het reisverslag lezen.

Onze geweldige sponsor Neele-Vat Logistics uit Rotterdam, die er telkens weer voor zorgt dat het enorme transport kosteloos van Oud-Beijerland naar Sovata wordt gebracht, zijn wij zeer dankbaar. Onze eveneens geweldige sponsor Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek kon ons voor deze reis niet helpen met het sponsoren van de R-ventbus. Helaas moest de R-ventbus na jarenlange trouwe dienst naar de sloop. Gelukkig mochten wij van Hovetra BV uit Rhoon de Mercedes-Benz Sprinter gebruiken om de vrijwilligers naar Sovata te vervoeren. Dat is natuurlijk fantastisch en onze dank gaat dan ook uit naar Hovetra BV uit Rhoon.

Bergschenhoek Groep BV willen wij graag heel hartelijk bedanken voor het doneren van de volledige kosten voor het drukken van het reisverslag. Geweldig!!

Vanaf april tot en met oktober 2018 konden wij heel veel nieuwe sponsors verwelkomen. De donaties aan kleding, schoenen, voedsel, dekens etc. zijn overweldigend en willen u daarvoor heel graag hartelijk bedanken. Dankzij u kunnen wij het mogelijk maken om de meeste arme mensen in Sovata te voorzien van de materialen die zij zo hard nodig hebben.

Met de Sarateni school is het nieuwe project “Opvang ongeschoolde kinderen en kinderen met mentale en fysieke problemen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar” besproken. In Sovata en Sarateni zijn ca. 65 jongens en meisjes die niet kunnen lezen en schrijven. Dit zijn veelal kinderen die in een slechte gezinssituatie verkeren, of geen ouders meer hebben, of ouders die niet voor hun kunnen zorgen. Veel van de meisjes in de leeftijd van 12 en 13 jaar hebben al een kindje.

Daarnaast zijn er kinderen met fysieke en mentale handicaps zoals bijvoorbeeld Autisme, Dyslexie en ADHD. Voor deze groep kinderen hopen wij met ingang van het schooljaar 2019-2020 een opvang te realiseren middels een naschoolse opvang. Van RoFa Foundation uit Bergschenhoek, Vat Foundation uit Rotterdam, de Hervormde- en Katholieke kerk uit Rozenburg hebben wij inmiddels schitterende bedragen gedoneerd gekregen voor dit belangrijke en mooie project. Vanzelfsprekend zullen wij u tussentijds informeren over de voortgang van dit project.

Tot slot rest ons u allen ontzettend hartelijk te bedanken voor alle hulp, ondersteuning en donaties in welke vorm dan ook en natuurlijk ook voor alle liefs, bijzondere momenten en verrassingen. Wij voelen ons zeer vereerd met u als sponsor van SOS.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Willebrands