Nieuwjaarsbrief 2015

Lieve mensen,

Het jaar 2014 was voor SOS een geweldig mooi en succesvol jaar. Naast de vele waardevolle donaties aan kleding en schoeisel, de vele nieuwe particuliere- en bedrijfsdonateurs die wij mochten verwelkomen, zijn er dit jaar waanzinnig mooie donaties binnen gekomen o.a. in de vorm van groentezaden, het vervoer van het transport van 140 m3, het drukken van de reisverslagen en niet te vergeten de fantastische bedragen van zowel particulieren als van bedrijven en instellingen. Er zijn heel veel positieve reacties gekomen op het prachtig gedrukte verslag. Het bedrijf dat de reisverslagen heeft geproduceerd, heeft ook nog extra mooi papier gedoneerd.

Ook in het afgelopen jaar heeft SOS weer veel goede verbeteringen in de hulpverlening kunnen maken en nog meer gezinnen kunnen helpen. De scholen en crèches, het kinderhuis St. Josif, de thuiszorg, de wijkarts en het ziekenhuis hebben wij ruimschoots kunnen helpen aan de materialen die nodig waren.

Dat het in een aantal wijken al veel beter gaat is goed te merken aan de manier waarop wij de gezinnen nu helpen. Voor deze gezinnen worden minder persoonlijke gezinsdozen gemaakt en krijgen de schoolgaande kinderen via de school iedere maand 1 schoon kledingsetje en als het nodig blijkt te zijn ook een paar schoenen of laarzen. Op dit moment zijn er al drie scholen die zeer succesvol meewerken aan dit project. Op één van de scholen wordt er zelfs ook al kleding uitgereikt aan volwassenen.

Even als voorgaande jaren is het gebrek aan voedsel nog steeds een van de grootste problemen dat niet zo maar op te lossen is. Dankzij de vele donaties voor de uitgifte van voedselbonnen konden wij dit jaar aan 1.160 mensen voedselbonnen en voedselpakketten uitreiken. Waarvoor hele grote dank namens alle families uit Sovata.

Door de aanhoudende economische malaise zijn er SOS projecten in ontwikkeling om er voor te zorgen dat o.a. het voedselprobleem blijvend verminderd kan worden. Wij gaan ons hard maken om het probleem aan te pakken met: groentezaden om zelf eten te verbouwen, maaltijden voor schoolgaande kinderen en voor het kinderhuis St. Josif een groentekas om zowel in de zomer als de winter zelf voldoende groenten te kunnen telen. In een aparte toelichting, zie bijlage 1, vertellen wij daar meer over.

Het verbeteren van de slechte woonomstandigheden begint ook vaste vormen te krijgen. Na terugkomst in oktober van dit jaar vond het bestuur van SOS het noodzakelijk om begin november nog een extra bezoek aan Sovata te brengen. Bij 4 gezinnen met kleine kinderen en 2 alleenstaande ouderen was de kachel kapot en die zouden de zeer strenge winter niet doorkomen. Dat kan natuurlijk niet en op 5 november zijn 3 vrijwilligers op reis gegaan en hebben deze gezinnen ongelooflijk blij kunnen maken met een hout gestookt fornuis.

Als bijlage 2 vindt u een fotocollage waarop u kunt zien hoe de oude en slechte kachels zijn vervangen voor het nieuwe hout gestookte fornuis. Deze mensen konden ons alleen maar met waterige ogen aankijken en ons fijn knijpen als dank voor dit ongelooflijk waardevolle geschenk.

Ook onze website wordt veelvuldig bezocht en de wekelijkse artikelen worden goed gelezen. Wij realiseren ons dat niet alle bezoekers op onze website de teksten goed kunnen lezen. Door aanpassingen verwachten wij nu ook op iPads, iPhones en andere mobieltjes een betere lees ervaring te bieden en kunt u, wanneer u maar wilt, een bezoekje brengen aan onze website. Wij nodigen u graag uit om een reactie in ons gastenboek te plaatsen. Iedere reactie is meer dan welkom.

​Vanaf dinsdag 6 januari 2015 kunt u weer goederen aanleveren. Om de verwerking vlotter te laten verlopen is het aanleveren alléén mogelijk op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag na voorafgaande afspraak met Yvonne (06-24 52 19 69 op ma. t/m za. tussen 08:00-18:00u).

Samen met u zijn er weer voor heel veel mensen in Sovata en Sarateni hulp, warmte en liefde gebracht. En zij weten dat er mensen zijn die om hen geven en die hen willen helpen de lange en koude winter wat dragelijker te maken en hun bestaan menswaardiger.

Dank, heel veel dank. Dank aan u allen die in welke vorm dan ook hebben geholpen om dit alles in het afgelopen jaar weer mogelijk te maken. Geweldig !! De mensen in Sovata en Sarateni rekenen op ons, mogen wij ook het komende jaar weer op uw steun rekenen ??

Stichting Ondersteuning Sovata en het hele team van vrijwilligers wenst u en allen die u lief zijn een gezond, liefdevol en spetterend 2015 toe.

Namens het bestuur van Stichting Ondersteuning Sovata,

Yvonne Willebrands-Bloem
Voorzitter