Verslag najaar 2022

Oud Beijerland, november 2022.

Lieve mensen,

Het was weer een bewogen jaar. Maar ook een jaar vol hartverwarmende momenten, waarin een klein gebaar al zo veel kon betekenen. Roemeense hulpverleners en Nederlandse vrijwilligers hielden contact met elkaar, vaak op bijzondere en creatieve wijze. Het is hartverwarmend om te zien dat onze vrijwilligers altijd op zoek gaan naar positieve mogelijkheden om met elkaar zo veel mogelijk te kunnen betekenen voor de meest arme mensen in Sovata en Sarateni.

Het is fijn om u te kunnen vertellen dat het transport voor het najaar 2022 op vrijdag
26 augustus is verstuurd en op dinsdag 30 augustus is aangekomen in Sovata.
Levente en zijn team hebben alle dozen en losse pakketten op hun plaats van bestemming gebracht.

Het is grandioos dat de groep vrijwilligers tijdens het bezoek in oktober maar liefst 412 gezinnen persoonlijk heeft bezocht. Al deze gezinnen zijn blij gemaakt met voedselbonnen, een pakketje toiletartikelen en natuurlijk een pakje paracetamol.

En nóg steeds zijn wij er trots op dat er steeds meer kinderen naar school gaan. SOS probeert de ouders te motiveren hun kinderen naar school te sturen door de ouders te ondersteunen door voor kinderen leer- en werkboekjes aan te schaffen, te zorgen voor een warme lunch voor kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen betalen en te zorgen dat alle kinderen mee kunnen naar een theater- of museumbezoek. Ook is er grote aandacht voor sportactiviteiten, schoolreisjes en volksdansen. Op de scholen zijn vaak geen knutselmaterialen, poppenkastpoppen en toneelattributen.  Ook deze onderdelen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
Dankzij de schitterende, jaarlijkse donatie van € 15.000,- van Vat Foundation kunnen wij de scholen op allerlei manieren ondersteunen en er zeker van zijn dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen.

Als klap op de vuurpijl konden wij in oktober voor School 1 “Scoala Gimnaziala “S. Illyes Lajos” het prachtige aantal van 25 stuks refurbished computers aanschaffen.  Via de leerkrachten van de School 1 kregen wij zelfs berichtjes van ouders dat zij trots zijn dat hun kinderen gebruik mogen maken van de nieuwe computers en daardoor hun kennis en ontwikkeling kunnen vergroten.

Net als in de eerste helft van dit jaar mochten wij ook in de tweede helft veel nieuwe particuliere- en bedrijfsmatige sponsors begroeten. Dat is fantastisch !!

Wij hopen u met dit bijzondere verslag een goed beeld te geven van de gebeurtenissen van
juni tot en met oktober 2022.

Op onze website, www.stichtingsovata.nl, kunt u alle nieuwtjes, lopende- en nieuwe projecten op de voet volgen. Het plaatsen van een berichtje in ons gastenboek stellen wij ook zeer op prijs.

Héél graag willen wij Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek ontzettend hartelijk bedanken voor het laten drukken van dit prachtige verslag.

Tot slot rest ons u allen ontzettend hartelijk te bedanken voor alle hulp, ondersteuning en donaties in welke vorm dan ook. Natuurlijk ook grote dank voor alle liefs, de bijzondere momenten en verrassingen. Zonder u als trouwe sponsor kunnen wij niets beginnen.

Graag tot ziens in de loods van SOS, contact via de email, app of sms.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Willebrands
Stichting Ondersteuning Sovata
www.stichtingsovata.nl  

Klik hier om het verslag op mobiel te openen