VERSLAG NAJAAR 2023

Oud Beijerland, november 2023.

Lieve mensen,

Wij kunnen terug kijken op een prachtig en succesvol jaar. En zoals in ieder jaar is het prachtig om te zien dat onze Roemeense hulpverleners en Nederlandse vrijwilligers bijna dagelijks contact hebben met elkaar. Het is hartverwarmend om te zien dat onze vrijwilligers altijd op zoek gaan naar positieve mogelijkheden om met elkaar zo veel mogelijk te kunnen betekenen voor de meest arme mensen in Sovata en Sarateni.

Het is fijn om u te kunnen vertellen dat het transport voor het najaar 2023 op vrijdag 15 september is verstuurd en op dinsdag 19 september is aangekomen in Sovata. Gelukkig is het transport zonder noemenswaardige problemen de grens met Roemenië gepasseerd. Wel zijn er via Levente telefonische controles uitgevoerd door de Roemeense douane.

Tijdens ons bezoek van 7 t/m 18 oktober zijn 368 gezinnen bezocht. Deze gezinnen hebben wij blij kunnen maken met voedselbonnen, paracetamol, groentezaden en toiletartikelen. Natuurlijk is er voor een aantal ouderen gezorgd dat zij medische zorg krijgen of is er gezorgd dat zij méér medische zorg krijgen via de thuiszorg.

Wij blijven er trots op dat er steeds meer kinderen naar school gaan. SOS probeert de ouders te motiveren hun kinderen naar school te sturen door de ouders te ondersteunen door voor kinderen leer- en werkboekjes aan te schaffen, te zorgen voor een warme lunch voor kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen betalen en te zorgen dat alle kinderen mee kunnen naar een theater- of museumbezoek. Ook is er grote aandacht voor sportactiviteiten, schoolreisjes en volksdansen. Op de scholen zijn vaak geen knutselmaterialen, poppenkastpoppen en toneelattributen. Ook deze onderdelen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dankzij de schitterende, jaarlijkse donatie van € 15.000,- van Vat Foundation kunnen wij de scholen op allerlei manieren ondersteunen en er zeker van zijn dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen.

Voor de kinderen op de Iliesi is er weinig te beleven. Vooral in de schoolvakanties en in de weekenden is het erg saai. Ons plan om een speeltuin te bouwen op het terrein van Janos, de eigenaar van de kleine supermarkt, werd met veel enthousiasme ontvangen door de ouders en natuurlijk waren ook de kinderen door het dolle heen met dit plan. Het terrein van Janos is uitermate geschikt voor de realisatie van een speeltuin. Het terrein achter het winkeltje ligt diep naar achteren en ligt ver genoeg van de weg om geen last te hebben van de stoffige weg en is een veilige en fijne plek.

Enkele dagen voor ons vertrek naar Sovata kregen wij van één van onze grandioze sponsors het prachtige bericht dat hij de kosten voor de realisatie van de speeltuin voor zijn rekening wil nemen. Wij zijn sprakeloos door dit prachtige aanbod en zijn deze sponsor dan ook grote dank verschuldigd.

Net als in de eerste helft van dit jaar mochten wij ook in de tweede helft veel nieuwe particuliere en bedrijfsmatige sponsors begroeten. Dat is fantastisch !!

Wij hopen u met dit bijzondere verslag een goed beeld te geven van de gebeurtenissen van juni tot en met oktober 2023.

Op onze website, www.stichtingsovata.nl, kunt u alle nieuwtjes, lopende en nieuwe projecten op de voet volgen. Het plaatsen van een berichtje in ons gastenboek stellen wij ook zeer op prijs.

Héél graag willen wij Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek ontzettend hartelijk bedanken voor het laten drukken van dit prachtige verslag.

Tot slot rest ons u allen ontzettend hartelijk te bedanken voor alle hulp, ondersteuning en donaties in welke vorm dan ook. Natuurlijk ook grote dank voor alle liefs, de bijzondere momenten en verrassingen. Zonder u als trouwe sponsor kunnen wij niets beginnen.

Graag tot ziens in de loods van SOS, contact via de email, app of sms.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Willebrands
Stichting Ondersteuning Sovata
www.stichtingsovata.nl