Verslag van april 2020

Lieve mensen,

U bent van ons gewend dat u rond deze tijd een reisverslag ontvangt met daarin de activiteiten en gebeurtenissen van ons bezoek aan Sovata en Sarateni.
Het verslag dat u vandaag ontvangt is een weergave van de gebeurtenissen van oktober 2019 tot en met eind mei 2020.
Door de wereldwijde problemen rondom het coronavirus konden de Nederlandse vrijwilligers niet afreizen naar Sovata. Dat voelt vreemd en heel verdrietig.

Het is een moeilijke tijd waarin iedereen rekening moet houden met 1.5 meter afstand van elkaar, niet alles kunnen doen wat wij graag zouden willen doen en voelen ons gebonden door alle regels.
Toch kunnen wij u melden dat de werkzaamheden van SOS, weliswaar op aangepaste wijze, goed werkbaar zijn.
Dankzij de enorme inzet van heel veel vrijwilligers konden wij het transport van april ruim 3 weken eerder versturen dan was gepland. De mensen in Sovata hadden helemaal niet verwacht dat er nog goederen zouden arriveren en waren zó ontzettend blij en verrast toen zij de truck van Neele-Vat Logistics uit Rotterdam Sovata binnen zagen rijden.

Onze 13 Roemeens/Hongaarse hulpverleners in Sovata zijn tot het uiterste gegaan en hebben er voor gezorgd dat alle dozen, losse bundels en pakketten, vóór de lockdown, op de plaats van bestemming zijn gebracht. Wij hebben ontzettend veel respect voor onze hulpverleners ter plaatse en zijn dankbaar dat zij de mensen, die onze hulp zo hard nodig hebben, de goederen hebben gebracht.
Hoe het eerder verstuurde transport vorm heeft gekregen, kunt u lezen in het verslag van april 2020.

Zo konden wij de tweedehands winkels voorzien van een nieuwe voorraad kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen etc. en hebben wij heel veel voedselpakketten kunnen geven aan de mensen die anders geen eten hebben.
Immers de meeste mensen zijn ontslagen en als iemand niet voor de overheid werkt, krijg je geen salaris of een andere vergoeding. Dat maakt de nood nog hoger dan het al is.

Ondanks alle misère is er ook iets leuks te melden. Katalin, voorheen werkzaam op het gemeentehuis, zal half juni 2020, met financiële behulp van SOS,  een advies- en administratiekantoor openen. Zo’n advies- en administratiekantoor is zeker nodig voor de mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Daarnaast verkoopt Katalin school- en kantoormaterialen zoals pennen, potloden, schriften, briefpapier, enveloppen, wenskaarten etc. Haar man Miklos zal zich bezighouden met het onderhoud van computers en laptops, die door SOS o.a. aan de scholen zijn geleverd. Ook de verkoop van tweedehands computers, iPads en laptops zal tot zijn taken behoren.

Mochten wij nog niet in het bezit zijn van uw postadres of emailadres, wilt u deze dan doorgeven aan yvonne@stichtingsovata.nl. Wij kunnen u dan de verslagen toesturen en op de hoogte houden van eventueel aangepaste openingstijden.

Wij hopen met dit beknopte en bijzondere verslag een goed beeld te geven van de gebeurtenissen van oktober 2019 tot mei 2020.
Op onze website, www.stichtingsovata.nl, kunt u alle nieuwtjes, lopende en nieuwe projecten op de voet volgen. Het plaatsen van een berichtje in ons gastenboek stellen wij zeer op prijs.

Graag willen wij Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek ontzettend hartelijk bedanken voor het laten drukken van dit prachtig uitgevoerde verslag.

Tot slot rest ons u allen ontzettend hartelijk te bedanken voor alle hulp, ondersteuning en donaties in welke vorm dan ook. Natuurlijk ook heel hartelijk dank voor alle liefs, de bijzondere momenten en verrassingen.
Wij voelen ons zeer vereerd met u als sponsor van SOS.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Willebrands
Stichting Ondersteuning Sovata

Download het volledige verslag in PDF.