VERSLAG VOORJAAR 2024

Lieve mensen,

Het jaar 2023 is omgevlogen en nu zijn wij alweer ruim 4 maanden verder in 2024 en twee bezoeken aan Sovata rijker. En zoals in ieder jaar is het prachtig om te zien dat onze Roemeense hulpverleners en Nederlandse vrijwilligers bijna dagelijks contact hebben met elkaar. Het is hartverwarmend om te zien dat onze vrijwilligers altijd op zoek gaan naar positieve mogelijkheden om met elkaar zo veel mogelijk te kunnen betekenen voor de armste mensen in Sovata en Sarateni.

Met ongelooflijk veel problemen, stress en veel extra kosten is het transport, 4 dagen later
dan gepland, op vrijdag 22 maart aangekomen in Sovata. De problemen waren toen nog niet voorbij en wij kregen nogmaals een extra controle van een speciale afdeling van de douane.
In het reisverslag kunt u het complete relaas lezen.

Tijdens ons bezoek van april zijn 404 gezinnen bezocht. Deze gezinnen hebben wij blij kunnen maken met voedselbonnen, paracetamol, groentezaden en toiletartikelen.
Natuurlijk is er ook voor een aantal ouderen gezorgd dat zij medische zorg krijgen of is er voor gezorgd dat zij méér medische zorg krijgen via de thuiszorg.

Hoe fantastisch en geweldig is het dat wij ieder jaar weer de schitterende donatie van maar liefst
€ 15.000,- mogen ontvangen van Vat Foundation. Door dit geweldige bedrag kunnen er steeds meer
kinderen naar school, kunnen wij de kinderen ondersteunen met de leer- en werkboekjes en kunnen wij zorgen dat veel kinderen een warme lunch op school krijgen. Veel ouders kunnen de lunches voor hun kinderen niet betalen en door deze ondersteuning motiveren wij de ouders om hun kinderen iedere dag naar school te sturen.
Het is natuurlijk ook grandioos dat wij ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen mee kunnen naar een
theater- of museumbezoek of een schoolreisje.

Ook is er grote aandacht voor sportactiviteiten, volksdansen en schoolprojecten zoals de “Groene Week”. Binnen dit project leren de kinderen een groentetuin aan te leggen, deze te onderhouden en hoe je groenten kunt klaarmaken. Zo is er op de Sarateni school een project “brood bakken”. Voor dit project is een kook- en bakoven aangeschaft en leren de kinderen brood te bakken.
Wij zijn Vat Foundation dan ook zeer grote dank verschuldigd.

Van 10 t/m 19 juni gaan 3 vrijwilligers met een personenbus naar Sovata voor het project “Speeltuin voor de Iliesi”. Voor de kinderen op de Iliesi is er weinig te beleven. Vooral in de schoolvakanties en in de weekenden is het erg saai. Ons plan om een speeltuin te bouwen op het terrein van Janos, de eigenaar van de kleine supermarkt, werd met veel enthousiasme ontvangen door de ouders en natuurlijk waren ook de kinderen door het dolle heen met dit plan. Het terrein van Janos is uitermate geschikt voor de realisatie van een speeltuin. Het terrein achter het winkeltje ligt diep naar achteren en ligt ver genoeg van de weg om geen last te hebben van de stoffige weg en is een veilige en fijne plek. Eén van onze grandioze sponsors heeft ons laten weten dit project graag te ondersteunen en neemt de kosten van de realisatie voor zijn rekening. Heel, heel veel dank aan de sponsor die veel kinderen ontzettend blij en gelukkig maakt met de mooie speeltuin.
Wij zijn ongelooflijk blij u te laten weten dat op vrijdag 14 juni de speeltuin officieel geopend zal worden. Vanzelfsprekend maken wij een extra verslag met foto’s over de opening van de speeltuin.

Wij hopen u met dit bijzondere verslag een goed beeld te geven van de gebeurtenissen van
november 2023 tot en met april 2024.

Op onze website, stichtingsovata.nl, kunt u alle nieuwtjes, lopende en nieuwe projecten op de voet
volgen. Het plaatsen van een berichtje in ons gastenboek stellen wij ook zeer op prijs.

Héél graag willen wij Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek ontzettend hartelijk bedanken voor het laten drukken van dit prachtige verslag.

Tot slot rest ons u allen ontzettend hartelijk te bedanken voor alle hulp, ondersteuning en donaties in
welke vorm dan ook. Natuurlijk ook grote dank voor alle liefs, de bijzondere momenten en verrassingen. Zonder u als trouwe sponsor kunnen wij niets beginnen.

Graag tot ziens in de loods van SOS, contact via de email, app of sms.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Willebrands

Stichting Ondersteuning Sovata
www.stichtingsovata.nl

Voor mobiel, klik hier voor het reisverslag: https://stichtingondersteuningsovata.nl/wp-content/uploads/2024/05/reisverslag_voorjaar2024.pdf