ZÓ ONTZETTEND LIEF

Fleur, een meisje van 8 jaar heeft het lot van de kleine Moniká erg aangetrokken.
Fleur heeft tekeningen en slingers gemaakt om deze te verkopen om voor het opgebrachte bedrag onder andere extra voeding voor Moniká te kopen.

De ouders van Fleur raakten door haar ook zó enthousiast dat zij op hun beurt vrienden en familie vroegen om een maandelijks bedrag te doneren voor de reiskosten die wekelijks en maandelijks gemaakt moeten worden voor de bezoeken aan artsen en specialisten. Het prachtige bedrag van € 50,- per maand zal aan de familie Bakó worden overgemaakt.

Als klap op de vuurpijl hebben de ouders, hun vrienden en familie het schitterende bedrag van € 250,- voor de ouders gedoneerd om de eerste kosten van de speciale voeding en de reiskosten voor de komende periode te kunnen bekostigen.

De dank van de ouders is ongelooflijk groot en zijn onvoorstelbaar dankbaar voor deze geweldig hulp en ondersteuning.

Onderstaand kunt u het verslag over Moniká lezen.

Mónika Bako is een meisje van 9 jaar. Het huis waarin zij met haar ouders Jozsef-Attila en Ibolya, en haar broertje Hunor en zusje Beatrix woont is eenvoudig ingericht. Luxe is een woord dat zij niet kennen.
Mónika heeft geen onderkaak, tong en ondertanden. Onderzocht wordt nu of zij in de toekomst kan slikken. Zij moet jaarlijks 3 tot 4 keer worden geopereerd. De Roemeense Overheid vergoedt slecht 1 operatie. Vader Jozsef werkt drie maanden per jaar in Hongarije waardoor zijn gezin onder de daar geldende regels m.b.t. de zogenaamde volksverzekering valt. De premie bedraagt € 150,- per jaar, maar het betekent wel dat de overige operaties voor Mónika worden vergoed.
Recentelijk is er een CT scan gemaakt waaruit bleek dat er nog vele operaties moeten volgen, maar aangezien er nauwelijks expertise is in Roemenië betreffende de handicap van Mónika, zullen er op korte termijn geen operaties meer plaatsvinden. Daardoor zal Mónika voorlopig sterk afhankelijk blijven van speciale voeding. Verder moet Mónika regelmatig voor controle met een van haar ouders naar het ziekenhuis in Szeged, Hongarije. De reiskosten van en naar Szeged plus de kosten van de speciale voeding die Mónika nodig heeft zijn dermate hoog dat die onmogelijk door de ouders kunnen worden opgebracht.  Elke bijdrage die het mogelijk maakt deze kostenpost enigszins te verlichten is welkom. Namens het gezin Bako, heel hartelijk dank.

NOTE:
In 1918 werd Transsylvanië toegevoegd aan Roemenië, waardoor er nog heel veel Hongaren in  Roemenië leven. Deze bevolkingsgroep wordt door de Roemenen op alle fronten tegengewerkt en gediscrimineerd. Vooral de zigeunerbevolking plukt daar dagelijks de zure vruchten van. Het vinden van een baan is bijna onmogelijke en ze hebben weinig of geen kans zich verder te ontwikkelen. Veel in Roemenië wonende Hongaren konden 7 jaar geleden een Hongaars paspoort krijgen. Daarom kon vader Jozsef Attila werk vinden in Szeged in Hongarije en gebruikmaken van de Hongaarse ziektekostenverzekering.