Rouwcentrum Sarateni

Wij ondersteunen de wens van de Gemeente Sarateni om voor de inwoners een rouwcentrum te realiseren. Sarateni is een agrarisch dorp met bijna 1600 inwoners en heeft een zeer sociaal bewogen gemeente bestuur onder leiding van burgemeester Arpad Madaras en locoburgemeester Csaba Biro.

De korte periode van twee dagen tussen overlijden en ter aarde bestellen kan tot trieste situaties leiden. Een vader die niet op tijd bij de begrafenis van zijn kind of vrouw kan zijn door het te laat ontvangen van het bericht of door een te grote reisafstand. Het gevolg is dat er geen passend afscheid nemen mogelijk is en geen laatste eer bewezen kan worden en dat is heel verdrietig.
In deze cultuur is de familieband en de laatste eer bewijzen zéér belangrijk.

De gemeente Sarateni heeft in de bestaande gebouwen geen mogelijkheden om een rouwcentrum in te richten. Aangezien het rouwcentrum een uniek gebouw moet zijn voor een belangrijke ceremonie: “op een gepaste manier afscheid nemen”, is nieuwbouw de beste oplossing.

SOS is trots, heel trots dat zij samen met vele Nederlandse sponsors het Rouwcentrum voor de Gemeente Sarateni heeft kunnen realiseren. Er is 50.000 euro ingezameld voor dit project.

Bekijk de presentatie van de bouw en opening van het Rouwcentrum Sarateni op 25 november 2012.