Sport

Een actieve ondersteuning van een sportschool en Caritas zorgt ervoor dat kinderen samen deelnemen aan sport.
Dat is goed voor hun conditie, maar ook voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en samenwerken.

Wij helpen met sportkleding, trainingspakken, sport- en voetbalschoenen, ballen, sportmiddelen en faciliteiten.