Voedselhulp

Ondersteuning in de vorm van voedselbonnen en voedselpakketten aan de armste gezinnen in Sovata en Sarateni.

In 2006 zijn wij begonnen met het verstrekken van voedselbonnen aan 55 gezinnen ter waarde van € 1.100. Nu voorzien wij bijna 400 gezinnen ter waarde van € 12.000 aan voedselbonnen.

Een trieste ontwikkeling die aangeeft dat er een grote groep mensen in armoede leeft. Naast de voedselbonnen helpen wij ook met voedselpakketten voor de armste gezinnen.

Een actieve ondersteuning van het zelf verbouwen van groenten doen wij door het aanbieden van groentezaden, zie project groentezaden.