Reisverslag Sovata September 2010

Na drie dagen reizen komen wij maandagmiddag om 15.00 uur aan in Sovata. Wij gaan direct naar Evike van de gemeente Sovata om te informeren naar de tijd van de afspraak met de burgemeester van Sovata en de afspraak met de burgemeester van Sarateni.

Evike laat ons later op de middag telefonisch weten dat een afspraak met de burgemeester of loco burgemeester helaas toch niet gaat lukken door overvolle agenda’s. Wel geeft Evike aan dat de opslagruimte in Sovata wederom tot onze beschikking staat voor oktober 2010.

Tijdens de bezoeken aan onze contactpersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
– De ontwikkelingen rond het onderwijzend personeel. Deze zijn erg bedroevend. De klassen worden vergroot naar 31 leerlingen of groter waardoor er minder leraren nodig zijn en ontslagen onvermijdelijk worden. De leraren die hun werk behouden moeten 25% van hun salaris inleveren.
– De bezuinigingen hebben ook een groot effect op de schoolmiddelen. Schriften, schrijfgerei en werkboekjes worden niet langer door de school verstrekt maar moeten door de ouders worden aangeschaft. Voor veel ouders is dit financieel een onmogelijke opgave.

Lees het volledige Reisverslag in PDF.